Kalite Yönetim Komiteleri
18 Mayıs 2022

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Dt. İrşadi ABİDİNOĞLU

ADSM Başhekimi

Vasfi OKUR

Kalite Yönetim Direktörü, Risk Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Veysel BAKŞİ

İlaç Yönetimi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Mahmut BİNGÖL

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

Muhammed YILDIZ

Hasta Deneyimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Büşra EFENDİOĞLU

Hizmete Erişim Böl. Kal. Sor.

Selvihan KILIÇ

Bilgi Yönetimi Böl. Kal. Sor

Muhammed YILDIZ

Enfeksiyon Hizmetleri Böl. Kal. Sor

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dt. İrşadi ABİDİNOĞLU

Başhekim

Vasfi OKUR

İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü

Mahmut BİNGÖL

Radyoloji Hizmetleri Böl. Kal. Sor.

 

Dt.Ferda KAYHAN ŞAHİN

Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri Böl. Kal. Sor.

Selvihan KILIÇ

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Personeli

 

Veysel BAKŞİ

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi Böl. Kal. Sor.

Hatice GÜNAY

Protez Laboratuvar Hizmetleri Böl. Kal. Sor.

Muhammed YILDIZ

İstenmeyen Olay Bildirimi Böl. Kal. Sor.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dt. İrşadi ABİDİNOĞLU

Başhekim

Vasfi OKUR

İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü

Dt.Büşra EFENDİOĞLU

Atık Yönetim Böl. Kal. Sor.

Muhammed YILDIZ

Acil Durum ve Afet Yönetim Böl. Kal. Sor

Veysel BAKŞİ

Malzeme ve Cihaz Yönetimi Böl. Kal. Sor

Muhammed YILDIZ

Kalite Yönetimi Böl. Kal. Sor.

Kemal KAYAALP

Hastane Güvenlik Amiri

EĞİTİM KOMİTESİ

Dt İrşadi ABİDİNOĞLU

Başhekim

Vasfi OKUR

İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Ferda KAYHAN ŞAHİN

Poliklinik Hizmetleri Böl. Kal. Sor.

Hatice GÜNAY

Protez Laboratuvar Sorumlusu

Muhammed YILDIZ

Eğitim Hizmetleri Böl. Kal. Sor

Büşra EFENDİOĞLU

Enfeksiyon Hizmetleri Böl. Kal. Sor, Atık Yönetimi Böl. Kal. Sor.

Muhammed YILDIZ

Sterilizasyon Hizmetleri Böl. Kal. Sor.

Muhammed YILDIZ

Gösterge Yönetimi Böl. Kal. Sor.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Dt İrşadi ABİDİNOĞLU

ADSM Başhekimi

Vasfi OKUR

İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Dt. Saniye COŞAN

Poliklinik Hizmetleri Böl. Kal. Sor., Enfeksiyon Hizmetleri Böl. Kal. Sor, Atık Yönetimi Böl. Kal. Sor.

Hatice GÜNAY

Protez Laboratuvar Sorumlusu

Dt Büşra EFENDİOĞLU

Akılcı İlaç Kullanımı ve Antibiyotik Kontrol Hekimi

Muhammed YILDIZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Gösterge Yönetimi Böl. Kal. Sor.