Eğitim Planı
12 Mart 2024

          

Eğitim Ana

Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih / Gerçekleştiği Tarih

Değerlendirme Yöntemi

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

1-Kişiler Arası İletişim

2-Empati

3-İletişim Becerileri

4-Öfke Kontrolü

5-Stresle Baş Etme

6- Tükenmişlik Sendromu

 

Personelin İş Deneyimi Ve İletişim Becerilerini Artırmak.

Nitelikli İnsan Gücünü Yetiştirme Ve Kaliteli Hizmet Sunabilmek

TemelEğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

 

Online Eğitim

Ocak

Temmuz

GÖZLEM

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

EĞİTİMLERİ

1-Güvenli Cerrahi Uygulamaları

2-Hasta Bilgilerinin ve Kayıtlarının Güvenli Devredilmesi

3-Hasta Düşmeleri4- Hasta Kimliğinin Doğrulanması5-Mavi Kod6- Radyasyon Güvenliği

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini sağlayarak aynı standartlarda hizmet almalarını Sağlamak.

Hastayı olası zararlardan korumak ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

Online Eğitim

Ocak

Ağustos

GÖZLEM

 

HASTA HAKLARI

EĞİTİMLERİ

1-Hasta Hakları ve Sorumlulukları 2-Etik Hasta Hakları

3-Hasta Memnuniyeti

4- Hasta Mahremiyetinin sağlanması (Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğin korunması)

5- Hasta Rızasının alınması

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

 

 

Sunulan Sağlık Hizmetinin, Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

 

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

 

Online Eğitim

Şubat

Ağustos

GÖZLEM

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ /

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Beyaz Kod

2-Mobbing

3- Çalışan Hakları Genelgesi

4- iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatında Karşılaşılacak Şiddet Olaylarında İzlenmesi Gereken Süreçte Hak ve Sorumluluklarını Bilmesini Sağlamak

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatındaki İş Ve İşlemlerini Daha Verimli Ve Etkin Yapmak Ve Karşılaştıkları Şiddet Olaylarının Önüne Geçebilme

Temel Eğitim

Eğitim

Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

 

Online Eğitim

Nisan

Eylül

GÖZLEM

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Kesici/D./A.Yaralanmaları

2-Sağlık Tarama Programları 3-Risk Yönetimi 4-Meslek Hastalıkları Ve Hukuki Sonuçları

5-Kişisel Koruyucu Ekipmanları Ve Güvenli Kullanımı

6 - Tıbbi Cihaz Ve Elektrik Güvenliği

7-Kan Ve Vücut Sıvıları İle Bulaşma

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personel İçin İdeal, Güvenli Bir Çalışma Ortamı Ve Alt Yapısını Sağlamak.

Sağlıklı İdeal Çalışma Yaşamı Ve Güvenli Etkili Çalışma Ortamlarında Verimliliği Arttırabilme

Temel Eğitim

Eğitim

Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

 

Online Eğitim

Nisan

Eylül

GÖZLEM

 

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

1-El Hijyeninin Önemi

2-El Hijyeni Endikasyonları

3- El Hijyeni Sağlama Yöntemleri ve Cerrahi El Yıkama

4- Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar

5- El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler

6- Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

El Hijyeninin Önemi Ve Bilinci Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

Sağlık Tesisinde Çalışanlarının El Hijyenine Uyum

Düzeylerinin Artırılması

Temel Eğitim

Eğitim

Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

Online

Eğitim

Mayıs

Ekim

GÖZLEM

ENFEKSİYONLRIN KONTROLÜ / ÖNLENMESİ

1.Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

2.Kişisel Hijyen İzolasyonlar Standart Önlemler

3.Hastane Enfeksiyonları

4.Sterilizasyon / Dezenfeksiyon

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi

Sağlık Tesisi Çalışanlarını Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilgilendirmek.

Hastane Enfeksiyonlarının Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

Yüz Yüze Eğitim

Mayıs

 

GÖZLEM

BİLGİ

GÜVENLİĞİ

1-Uzaktan Erişim Kablosuz Erişim

2-Kişisel Sağlık Kayıtlarının

Güvenliği, İnternet Erişimi Ve

Kullanımı

3-Güvenli Şifre Kullanımı

Hasta Ve Çalışanların Güvenliğini Tehdit Edebilecek Bilişim Olaylarına Yönelik Önlemler Almak

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini tehdit edecek olayları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı Salonu

60dk

 

Tüm Personel

 

Yüz Yüze Eğitim

 

Haziran

Aralık

GÖZLEM

 

 

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

1-Atık Yönetimi ve Tıbbi Atık-Tehlikeli Atıkların Bertarafı (Tehlikeli ve tıbbi atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)

2- Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

3-Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

4-Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

5-Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Personel

 

 

Online

Eğitim

Haziran

 

GÖZLEM

 

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

1-Acil Durum Ve Afet Yönetimi

2-Mavi Kod

3-Beyaz Kod

4-Kırmızı Kod

5-Temel Afet Bilinci

6-Yangın Söndürücüleri Ve Hortumlarının Kullanımı (Uygulamalı)

7- Acil durum ve Afet Triyajı

8- YOTA

9-Sivil savunma tatbikatı

10-Acil Afet planı ile tatbikat

11-Yangın Tatbikatı

12-Tesis Tahliye Tatbikatı

13-Acil afet planıyla masa başı tatbikatı

14-Acil Durum ve Afet Yönetimine Yönelik Eğitim

15-Beyaz Kod Tatbikatı

16-Özel güvenlik görevlilerine hizmet içi eğitim

17-Sivil savunma planında görevlendirilen personele görevlerinin bildirilmesi

18-Yangın güvenlik sorumlusu olarak görevlendirilen kat personel eğitimi

 

Sağlık Tesisinde Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bilinci Oluşturmak, Olası Bir Kod Durumunda İzlenecek Yolu Belirlemek Ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlamak

Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlayabilme

Temel Eğitim/ Pratik Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

İdari Hizmetler /Hizmet Alım Personeli

Yüz Yüze Eğitim

Eylül

 

GÖZLEM

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

1-SKS

1-İndikatör Yönetimi

2-Tıbbi Kayıtların Önemi

 

İndikatör Yönetimi

2-Tıbbi Kayıtların Önemi nin kavranabilmesi

 

Temel eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı Salonu

60dk

Tüm personel

Yüz Yüze Eğitim

Eylül

GÖZLEM

 

 

KALİTE YÖNETİMSİSTEMİ

1-İstenmeyen olay Bildirim Sistemi

2-İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi'nin amacı, önemi ve sorumluluklar

3-Sistemin yapısı

4-Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve güvenliği

5-Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme kültürü

6-İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kapsamında yer alan istenmeyen olaylar

7-Bildirimin yapılma şekli ve uyulması gereken kurallar

8-Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı

9-Bildirimlerin nasıl değerlendirileceği ve analiz edileceğine ilişkin genel bilgi

İstenmeyen Olay Bildirim

İstenmeyen olay bildiriminin aktif kullanılması

Temel eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm personel

Online Eğitim

Ekim

GÖZLEM