Birim Çalışanları Eğitim Planı
12 Mart 2024

Eğitim Ana

Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih / Gerçekleştiği Tarih

Değerlendirme Yöntemi

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

EĞİTİMLERİ

Hasta Güvenliği ve Güvenli Transferi

 

Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini sağlayarak aynı standartlarda hizmet almalarını Sağlamak.

 

Hastayı olası zararlardan korumak ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Hasta Transfer Personeli

Online Eğitim

Şubat

GÖZLEM

 

 

HASTA HAKLARI

EĞİTİMLERİ

1-Hasta Hakları ve Sorumlulukları

2-Hasta Memnuniyeti

3- İletişim Becerileri

 

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

Sunulan Sağlık Hizmetinin, Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Hasta Kabul- Yönlendirme Personeli

Online Eğitim

Şubat

Ağustos

GÖZLEM

 

 

İLAÇ YÖNETİMİ

1- Cerrahi Profilaksi Ve Uygun Antibiyotik Kullanımı

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayarak Ve Korunma, Bulaşma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmek

 

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Tüm Hekimler

Online Eğitim

Mart

 

GÖZLEM

 

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME

EĞİTİMLERİ

1-İlaçlar Ve Tıbbi Malzemeler

2-Adverst Etki Ve Bildirimi

3- Tıbbı Sarf Malzemelerinde Beklenmeyen Etkilerin Ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi

4.Akılcı İlaç Kullanımı

5. İlaç ve Tıbbi Malzeme Eğitimi

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Akgün HBYS

Sağlık Personeli

 

 

 

 

Online Eğitim

Mart

 

GÖZLEM

 

İLAÇ GÜVENLİĞİ VE TRANSFERİ

1-İlaç Güvenliği

Ve Güvenli Transferi

İlaç güvenliği ve güvenli transferini sağlamak,

Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Akgün HBYS

Sağlık Personeli

 

 

 

 

Online

Eğitim

Mart

 

GÖZLEM

 

TEMİZLİK EĞİTİMİ

1-Hastane Ve Bölüm Bazlı Temizlik

2-Genel Alanların Temizlik Kuralları

3- Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları

4-Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

5-Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet (Göze Sıçraması, Ciltle Teması Gibi) Durumlarında Yapılacaklar

6-Hasta ve hasta yakınları ile iletişim

7-Çalışanlar arası iletişim

Hastane Ortamından Kaynaklanabilecek Enfeksiyonları Önlemek,

Uyulması Gereken Temizlik Kurallarını Belirlemek Ve Uygulanmasını Sağlamak

Hasta, Hasta Yakını Ve Hastane Çalışanları İçin Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak.

Temel Eğitim

Eğitim

Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı Salonu

60dk

Temizlik personeline

Yüz Yüze Eğitim

Nisan

Temmuz

Kasım

 

GÖZLEM

CPR

(KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

1-Temel Yaşam Desteği

(İlk Yardım) Eğitimi

2-Temel-İleri Yaşam Desteği Eğitimi

Bilgileri Güncellemek

Farkındalık Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı Salonu

60dk

Sağlık personeli dışındaki

Personel

 

Yüz Yüze Eğitim

Mayıs

Kasım

GÖZLEM

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

1- Acil Durum Ve Afet Planına Yönelik Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Acil Durum Ve Afet Yönetim Planında ( HAP ) Görev Alacak Olan Çalışanların Görev Yetki Ve Sorumluluklarının Tanımlanması

2-Etkin Ve Koordine Ekiler Oluşturabilmek

 

 

 

Olası Bir Acil Durumda Ekipler Arası Koordinasyonun Sağlayabilme

 

Temel Eğitim

Eğitim

Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı

Salonu

60dk

Acil Durum ve Afet Yönetim Planında ( HAP ) yer alan personel

Yüz yüze

Eğitim

Haziran

 

GÖZLEM

 

RADYASYON

GÜVENLİĞİ

1-Radyasyon Güvenliği

2-Kişisel Dozimetre Kullanımı

3-Kişisel Korucu Ekipman Kullanımı

4-Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında Hasta Ve Sağlık Çalışanının Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

Hastayı ve Sağlık Çalışanını olası zararlardan korumak ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Akgün HBYS

Görüntüleme Birim Çalışanına

Online Eğitim

 

Temmuz

GÖZLEM

 

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

1-Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

2-Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

3-Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

4-Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

Toplantı Salonu

60dk

Tıbbı Atık Sorumlu Personeli

Yüz yüze

Eğitim

Aralık

GÖZLEM